Events

Energyworld 2022 | May. 19, 2022

Mar 29, 2022

Meet us at Energyworld 2022 and learn the latest about the current OT cyber threat landscape and our OT zero trust approach.
Date: May. 19, 2022
Location: Norway 
Energibransjen er i en voldsom omvelting med fornybar energi, det grønne skiftet og effektivisering av eksisterende infrastruktur. Målet er satt, men veien frem har mange muligheter innen forskjellige energikilder: fra vindkraft, vannkraft, solceller og ikke minst oljen. Under Energyworld 2022, det 11. i rekken, ønsker vi å se til fremtiden for å finne ut hvor veien går og hvordan transformasjonen i den nye energi-hverdagen kommer til å slå ut. Fellesnevneren for utfordringene ligger i IT og hvordan man implementerer korrekt strategi for å sikre bærekraftige løsninger.
TXOne image
TXOne Networks

Need assistance?

TXOne’s global teams are here to help!

or
Find support